Tutak Hukuk Bürosu

Av. Dilek TUTAK

Çalışma Alanları

Ceza Hukuku

Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu ve İlgili Diğer Kanun ve Mevzuat Çerçevesinde Ceza Hukuku İhtilaflarının Çözümü

Medeni Hukuk

Aile Hukuku, Boşanma, Ayrılık ve Nafaka Davaları, Velayet / Vesayet davaları, Mal Rejimleri ve Mal Paylaşımı Davaları

İş Hukuku

1475 ve 4857 sayılı İş Kanunu ve 854 sayılı Deniz İş Kanunu ile ilgili davalar, İşyerinin Devri Nedeni İle Ortaya Çıkan ihtilaf ve Davalar

Ticaret Hukuku

Ulusal şirketlere danışmanlık hizmetleri, Şirket kuruluşları, Şirket Ana Sözleşmelerinin Hazırlanması, Sermaye Artırımı ve Genel Kurul İşlemleri, Tasfiye İşlemleri, Rekabet hukuku, Bankacılık, Sigorta ve Finans Hukuku

Borçlar Hukuku

Sözleşmeler Hukuku, Sözleşme Hazırlanması, Sözleşmelerden Doğan İhtilaf ve Davalar, Kira / Tahliye davaları, Kiralama Hukuku, Kiralama Sözleşmeleri

İcra ve İflas Hukuku

Alacakların Takibi, Kambiyo Senetlerine Dayanan Alacaklar, Rehin ve İpoteğin Paraya Çevrilmesi, İhtiyati Haciz ve İhtiyati Tedbir Uygulamaları, İlamsız ve İlama Dayalı Alacakların Takibi

Tutak Hukuk Bürosu

Cennet Mah. Alparslan Cad. Güneş Sk. No:2 Güneş Apt.

K:1 D:3 Küçükçekmece / İSTANBUL

Tel :0 212 425 05 09 Ofis GSM: 0 530 958 56 33

E - mail : info@dilektutak.av.tr